Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της ιστοσελίδας μας και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας. Για τους εγγεγραμμένους χρήστες δίνεται η δυνατότητα να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν δηλώσει, είτε να σβήσετε πλήρως όλα τα στοιχεία σας μέσα από την προσωπική σας σελίδα. Για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες που προβαίνουν σε αγορά μέσα από την ιστοσελίδα μας, τα προσωπικά σας στοιχεία διαγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις (πχ. τράπεζα), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σε καμία περίπτωση δεν διακινούμε προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 2472/1997. Σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ή ενοικιάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας. Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως “cookies” και “google analytics”. Με την πλοήγηση του Χρήστη στην ιστοσελίδα μας, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί τη χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση. Ο Χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στην συσκευή του Χρήστη όταν συνδέεται στην ιστοσελίδα μας και είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως το να θυμάται τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών του.