Στόχος του Timetotime / ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες.
Ο καταναλωτής μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών μπορεί να υπαναχωρήσει (ακύρωση της σύμβασης) χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από τις προβλεπόμενες (έξοδα μεταφορικών 10 ευρώ). Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών όταν ο έμπορος δεν παρέσχε κοινοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες από: (α) την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, για τις συμβάσεις υπηρεσιών (β) την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών, για τις συμβάσεις πώλησης. Πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει τον έμπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, είτε χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης όπως παρατίθεται στο Νόμο, είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση. Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Αν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει με σαφήνεια τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, η προθεσμία υπαναχώρησης επεκτείνεται για ένα χρόνο. Ο έμπορος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός 14 ημερών από την ημέρα ενημέρωσης για την απόφαση υπαναχώρησης του καταναλωτή από τη σύμβαση.

Ο καταναλωτής έχει υποχρέωση να επιστρέψει το προϊόν εντός 30 ημερών στον πωλητή, εκτός διαφορετικής διευθέτησης μεταξύ των δυο μερών. Συστήνεται στους καταναλωτές όπως κρατούν τις αποδείξεις/έγγραφα που σχετίζονται με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (απόδειξη συστημένου ταχυδρομείου).

Προϊόντα τα οποία έχουν τροποποιηθεί καθ’ υπόδειξη του πελάτη δεν επιστρέφονται και δεν αλλάζονται .

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ Την επιστροφή την κάνετε ΜΟΝΟ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την ACS COURIER.( Η επιστροφή πραγματοποιείται πάντα με την ίδια Courier που παρελήφθη το προϊόν). Για Κύπρο η επιστροφή γίνεται με οποιαδήποτε εταιρία επιλέξει ο πελάτης.

Συγκεκριμένα, ο πελάτης πρέπει μαζί με την απόδειξη που θα παραλάβει ή να συμπληρώσει την φόρμα αλλαγής ή να επικοινωνήσει με την  timetotime  / ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ τηλεφωνικώς ή και να στείλει e-mail στο info@timetotime.gr

Η διεύθυνση για όλες τις επιστροφές είναι :

Timetotime / ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Βενιζέλου 50, Θεσσαλονίκη 546 31

ΤΗΛ.: 2310 275 659

Προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιημένα, ή να έχουν υποστεί ζημία και το καρτελάκι αναγνώρισης μαζί με όλες τις ς ετικέτες να βρίσκονται προσαρτημένα στο προϊόν, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία το συνόδευαν (π.χ. Απόδειξη Λιανικής Πώλησης – Τ.Δ.Α. κ.τ.λ.).

Ελαττωματικά Προϊόντα

Ελαττωματικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά κατά την παραλαβή τους ή όσα παρουσιάσουν κατασκευαστικό σφάλμα εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία αγοράς. Τα προϊόντα που παρουσιάζουν ζημιά λόγω χρήσης και φθοράς δεν θεωρούνται ελαττωματικά. Όλα τα προϊόντα που φέρουν εμφανές κατασκευαστικό ελάττωμα θα αντικαθίστανται με το ίδιο προϊόν, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο διαφορετικά μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε άλλο είδος επιθυμεί ο πελάτης. Ωστόσο, το Timetotime  / ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφιλεγόμενων παραπόνων, να επιστρέψει τα προϊόντα στον κατασκευαστή για έλεγχο, ώστε να διευκρινιστεί αν το παράπονο είναι πραγματικό. Ο χρήστης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη του παραπόνου του. Όπου είναι εφικτό, η Timetotime  / ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ θα προβεί σε επιδιόρθωση του ελαττωματικού προϊόντος.

Στην επιστροφή και στη νέα αποστολή των ελαττωματικών προϊόντων, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος αποστολής.